اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 247
تعداد پذیرش 82
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 81
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 73

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 56
تعداد مشاهده مقاله 8733
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 7220
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 63 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 155 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 48 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 29 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 21 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 671 روز
درصد پذیرش 33 %