اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 214
تعداد پذیرش 63
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 60
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 53

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 40
تعداد مشاهده مقاله 4614
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3746
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 67 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 120 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 48 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 33 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 22 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 671 روز
درصد پذیرش 29 %