تماس با ما

نشانی دفتر مجله   :گرمسار–  میدان شهدای سوسنگرد -خیابان دانشجو  - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - ساختمان پژوهش  طبقه سوم - دفتر مجله //کدپستی3581631167  ----   

 

تلفن دانشگاه :   34204307 مستقیم-12-4225009-0232 داخلی221

 

 سایت رسمی دانشگاه.Sociological-Researches @iau-garmsar.ac.ir

 وب سایت فصلنامه :soc.journals.iau-garmsar.ac.ir


CAPTCHA Image