دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 53، آذر 1400، صفحه 7-188 
6. نقش برنامه‌ی طنز تلویزیونی دورهمی در میزان نشاط اجتماعی- فرهنگی

صفحه 113-135

سیده حنانه سیده حنانه حسینی فرد؛ محسن عامری شهرابی؛ مجتبی معظمی