دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 52، شهریور 1400، صفحه 7-218 
5. طراحی الگوی یکپارچه تدوین دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور

صفحه 127-153

رضا یعقوبی؛ علی اکبر رضائی؛ محسن عامری شهرابی؛ ندا سلیمانی


8. ارتباط فضای مجازی و طلاق عاطفی همسران

صفحه 201-218

مریم بهادری؛ نازنین ملکیان؛ نوروز هاشم زهی