ورود به سامانه

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

 

 

  براساس دستور العمل  اجرایی حمایت نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی(62815 /10   - 10/04/ 98) و پس از تایید سردبیر ، بایت داوری هرپیش نویس  مقاله میلغ1/500/000 ریال وپس از تایید نهاِیی، مبلغ3/500/000 ریال دیگر اخذ خواهد شد. قابل ذکر است براساس بخشنامه ودر صورتی که مقاله پس از داوری مردود اعلام شود مبلغ1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نیست.

شماره حساب اختصاص یافته0105664183006 می باشد ( بانک ملی دانشگاه) وضروری است هر گونه واریزصرفاً  پس از تایید مجله صورت پذیرد.

 

 

  

    

 

 

 

 

 *مشخصات خود ومقاله را روی فیش واریزی در ج نمایید.

 سایت رسمی:Sociological-Researches @iau-garmsar.ac.ir

در صورتی که نام کاربری یا رمز ورود خود را فراموش کرده اید، نشانی پست الکترونیکی که با آن در سامانه ثبت نام کردید را وارد کنید تا لینک بازنشانی رمز ورود به سامانه به نشانی پست الکترونیک شما ارسال شود.