ارزیابی رابطة بین مهارت‌های تفکر انتقادی و کنترل عاطفی در دانشجویان دانشکده فنی مهندسی شهرستان تویسرکان (رشته‌های مهندسی صنایع – فناوری اطلاعات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام.

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تویسرکان، مربی (دانجوی دکتری)، مدیر گروه رشته مدیریت بازرگانی و دولتی

3 کارشناسی رشتة حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تویسرکان- باشگاه پژوهشگران جوان