کلیدواژه‌ها = بحران سیاسی
تعداد مقالات: 1
1. نقش ترور و تروریسم در ایجاد بحران سیاسی لیبی در دوره پساقذافی

دوره 11، شماره 3.4، زمستان 1396، صفحه 27-48

عباس جهان تیغ؛ طاهره میرساردو؛ سروش فتحی