نویسنده = ناهید مرادی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر روند ازدواج و طلاق استان کردستان طی سال های 1394-1385

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 143-156

محمدعلی آرمند؛ ناهید مرادی؛ فرشته نوروزی