نویسنده = زهرا حضرتی صومعه
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر مشارکت اجتماعی بر خانواده‌گرایی در بین جوانان شهر تهران

دوره 14، شماره 1.2، تابستان 1399، صفحه 7-26

فرزانه معززی خنده روی یزدی؛ زهرا حضرتی صومعه؛ حسین ابوالحسن تنهایی


2. بررسی رابطه مهارت‌های زندگی با توانمندسازی زنان (مورد مطالعه : استادان خانم دانشگاه)

دوره 13، شماره 3.4، زمستان 1398، صفحه 35-61

شیما کریمی؛ منصور وثوقی؛ حسین آقاجانی مرسا؛ زهرا حضرتی صومعه


3. بررسی مشارکت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در میان شهروندان شهر تهران

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 35-64

زهرا حضرتی صومعه؛ محمد رحیمی