((  به پایگاه اینترنتی فصلنامه پژوهش های جامعه شناختی خوش آمدید))

 

پژوهشگران و فرهیختگان گرامی، برای بارگذاری مقالات ارزشمند خود در سامانه فصلنامه ، پس از ورود به سامانه، ثبت نام نمایید.

 

فصلنامه پژوهش  های جامعه شناختی در سال، 4 شماره  منتشر می شود. رعایت دستورالعمل مجله در نگارش مقاله های تحقیقی و تحلیلی مربوط به موضوعات مختلف علوم اجتماعی  که برای چاپ ارسال می گردد ضروری است.    مقالات پس از بررسی و تأیید داوری و هیأت تحریریه مجله، قابل چاپ خواهد بود .

 

پژوهش  نامه علوم اجتماعی گرمسار به استناد شانزدهمین جلسه کمیسیون بررسی و تایید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره مجوز 162342/87  مورخ 1/9/1383 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به صورت فصلنامه منتشر و بر  اساس رای پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون مذکور مورخ 4/8/1388  از درجه علمی_ پژوهشی برخوردار است. و بر اساس نامه وزارت علوم تحقیقات و فن آوری به شماره 225786/18/3 مورخ 29/11/1391 عنوان مجله به پژوهش های جامعه شناختی تغییریافت.       

            

        

                                            

                               

                                  پژوهشگران ونویسندگان محترم:          

         (( فصلنامه آماده گی خودرا  جهت دریافت مقالات  علمی  اعلام  می دارد))

                                                      پژوهشگر محترم:

* برای دریافت فرم تعهدنامه اینجا کلیک کنید.

*شماره حساب دانشگاه در راهنمایی نویسندگان می باشد.)

* سایت رسمی دانشگاه.Sociological-Researches @iau-garmsar.ac.ir

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 7-202 (سال یازدهم ، شماره چهارم ، زمستان 1396) 

6. واکاوی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان متاهل شهر اهواز: (یک پژوهش کیفی)

صفحه 117-155

علی غلامی؛ منصور سودانی؛ حمید فرهادی راد؛ رضا خجسته مهر


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها